Photogenic Site Award2018

บล็อก

เมืองมัตสึโมโต้อยู่ที่ไหน?

⮱เมืองมัตสึโมโต้ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่
ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998
มัตสึโมโต้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น

⮱มัตสึโมโต้สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทั้งทางรถยนต์ เครื่องบินและรถไฟ เราขอแนะนำวิธีการเดินทางไปยังมัตสึโมโต้ดังต่อไปนี้ นอกจากเส้นทางที่แนะนำดังต่อไปนี้แล้ว ยังมีเส้นทางอื่นๆ อีกด้วย แต่ค่าโดยสารและข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

เที่ยวมัตสึโมโต้

⮱เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

ประวัติศาสตร์ บล็อกที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมัตสึโมโต้

⮱เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

ธรรมชาติ บล็อกที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมัตสึโมโต้

⮱เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

วัฒนธรรม งานรื่นเริง & งานเทศกาลที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรม บล็อกที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวมัตสึโมโต้

⮱เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่มีสถานที่น่าสนใจให้ค้นหามากมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในเมืองมัตสึโมโต้

  • ⓪จุดที่น่าเที่ยวชม⓪
  • ⓪สนุกกับการเล่นหิมะ⓪
  • ⓪ประสบการณ์⓪
  • ⓪อาหารน่าชิม⓪
  • ⓪ที่พักแรม⓪
  • ⓪น้ำพุร้อน⓪
  • ⓪ช้อปปิ้ง(ของฝาก)⓪
  • ⓪จุดถ่ายภาพ⓪
  • ⓪Show All⓪